Hoppa till innehåll

Styrelsen

Jonstorps byalags styrelse sammanträder tre gånger per termin utöver årsmötet, som genomförs en gång om året.

Vill du engagera dig och vara med i Jonstorps byalags styrelse? Hör av dig till info@jonstorp.se å ser vi till att din intresseanmälan kommer till valberedningen. Vanligen sitter du som styrelseledamot i två år. Byte av styrelsemedlemmar sker vid årsmötet.

Revisorer

  • Klas Persson, 070-911 18 08
  • Ingemar Olsson
  • Maria Solenlind (revisorssuppleant)

Valberedning

Sammankallande: Ola Johansson

Toppbild: Vinter på naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning.